امروز: چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷


تاريخ انتشار: 23 آذر 1391 کد خبر: 92

باشگاههای فعال استان بوشهر (آقایان) ۱-قاسم عباسیانپور: بوشهر ـ بهشت صادق،باشگاه ساعی ـ۰۹۱۷۱۷۰۴۵۳۲- ۲-حمیدرضا بنافی: بوشهرـ خانه کونگ فو ـ آبپخش تربیت بدنی ـ۰۹۱۷۷۷۱۳۷۵۷- ۳-محمود عادلدوست: بوشهرـ خانه کونگ فو ـ آبپخش تربیت بدنی ـ ۰۹۱۷۷۷۶۳۹۲۰- ۴- محمد شادکام: زیارت ـ سالن کانون فرهنگی ـ ۰۹۳۵۲۸۴۳۵۰۷ ۵-رضا توکلیان: سعدآباد ـ سالن تربیت…

باشگاههای فعال استان بوشهر (آقایان)

۱-قاسم عباسیانپور: بوشهر ـ بهشت صادق،باشگاه ساعی ـ۰۹۱۷۱۷۰۴۵۳۲-

۲-حمیدرضا بنافی: بوشهرـ خانه کونگ فو ـ آبپخش تربیت بدنی ـ۰۹۱۷۷۷۱۳۷۵۷-

۳-محمود عادلدوست: بوشهرـ خانه کونگ فو ـ آبپخش تربیت بدنی ـ ۰۹۱۷۷۷۶۳۹۲۰-

۴- محمد شادکام: زیارت ـ سالن کانون فرهنگی ـ ۰۹۳۵۲۸۴۳۵۰۷

۵-رضا توکلیان: سعدآباد ـ سالن تربیت بدنی ـ ۰۹۱۷۱۷۴۷۳۰۰

۶-علی کشتکار: آبپخش ـ بهرام آباد ـ سالن آموزش و پرورش ـ ۰۹۱۷۳۷۰۲۷۶۰

۷-احمد ملایی: برازجان ـ سالن امام علی (ع)تربیت بدنی ـ ۰۹۱۷۷۷۳۹۷۱۹

۸-حسین حمیدی نژاد: برازجان ـ سالن بسیج ـ ۰۹۱۷۱۷۸۰۷۷۵

۹-سعید کریمی راهداری: برازجان ـ سالن هلال احمر ـ ۰۹۱۷۸۷۱۵۱۷۶

۱۰-صادق هوشیار: برازجان ـ پارک ولیعصر ـ ۰۹۳۷۶۲۹۷۷۴۴

۱۱-حسین اسفندیاری: برازجان ـ سالن امام علی (ع) ـ ۰۹۱۷۷۷۰۸۰۵۰

۱۲-مصطفی شبانکاره: شبانکاره ـ سالن تربیت بدنی ۰۹۱۷۴۰۲۰۰۱۵

۱۳-عباس وفاسرشت: برازجان ـ سالن امام علی (ع)تربیت بدنی ـ

۱۴-یداله بناری: برازجان ـ سالن کانون امام خمینی ـ ۰۹۱۷۷۷۲۸۳۹۳

۱۵-سید یحیی عریضی: چغادک ـ سالن تربیت بدنی ـ ۰۹۱۷۷۷۳۳۹۸۵

۱۶-کریم چمی: بوشهر ـ سنگی سالن سو شیانت ـ ۰۹۱۷۷۷۴۵۲۲۰

۱۷-علی کریمی: بوشهرـ  سنگی سالن سو شیانت ـ ۰۹۱۷۷۷۶۲۳۵۱

۱۸-محمود طلایی: بوشهر ـ عاشوری سالن بسیج ـ ۰۹۳۷۹۱۹۵۴۳۲

۱۹-زاهد علیپور: بوشهرـ خانه کونگ فو ـ۰۹۳۶۶۴۹۷۸۵۷

۲۰-سعید دشتی: بوشهرـ خانه کونگ فو ـ۰۹۱۷۵۸۷۲۷۱۰

۲۱-حمید اسکندری: بوشهرـ خانه کونگ فو ـ۰۹۱۷۷۷۴۲۸۵۳

۲۲-سعید مرادی: بوشهر ـ باغ زهرا سالن بنیاد مسکن ـ ۰۹۱۷۷۷۵۰۸۶۳

۲۳-جواد عظیمی نیا: آبدان ـ سالن تربیت بدنی ـ ۰۹۱۷۳۷۰۳۱۵۶

۲۴-مسعود عبدی: خورموج ـ سالن تربیت بدنی ـ ۰۹۱۷۱۸۶۰۰۷۶

۲۵-نادر احمدی: کنگان ـ سالن تربیت بدنی ـ ۰۹۳۵۵۴۴۲۰۹۵

۲۶-مجاهد ربیعی: کنگان ـ سالن تربیت بدنی ـ ۰۹۳۸۵۸۰۹۹۰۶

۲۷-کمال محمدی: کنگان ـ سالن تربیت بدنی ـ ۰۹۱۷۱۷۰۱۷۵۷

۲۸-محمد احمد نژاد: کنگان ـ سالن تربیت بدنی ـ ۰۹۱۷۷۷۳۸۸۷۰

۲۹-طالب آهار: سیراف ـ شیرینو ـ بنک ـ سالن شهرداری ـ ۰۹۱۷۷۷۷۲۷۰۵

۳۰-محمد کشاورز: جم ـ سالن تربیت بدنی ـ ۰۹۱۷۱۸۶۰۵۴۶

۳۱-جعفر نظامی: گناوه ـ سالن شهید سراجی ـ ۰۹۱۷۱۷۸۴۱۵۱

۳۲-صادق عبدالهی: کنگان ـ سالن تربیت بدنی ـ ۰۹۳۶۲۸۷۶۸۳۳

۳۳-نوری عرب زاده: کنگان ـ سالن بسیج ـ

۳۴-=احمدرضا شکوهی: بوشهرـ خانه کونگ فو ـ۰۹۳۶۷۴۷۳۵۴۵

۳۵-مهدی وفایی: آبپخش ـ سالن پوریای ولی ـ ۰۹۱۷۱۷۰۵۳۶۳

۳۶-قاسم اجرایی بندری: آبپخش ـ سالن بسیج ـ ۰۹۱۷۹۰۶۴۲۷۳

۳۷-عقیل دورباسی: کنگان ـ سالن بسیج ـ ۰۹۱۷۶۶۷۵۹۰۳

۳۸-سید نعمت اله حسینی: بندآرزو ـ  ۰۹۱۷۶۲۱۰۹۶۴

۳۹-علی به آفرین: بندر عامری ـ سالن بسیج ـ ۰۹۱۷۹۶۱۶۰۵۷

۴۰-اکبر بختیاری: بوشهر ـ بی سیم ـ سالن مخابرات ـ۰۹۱۷۱۷۳۲۵۹۳

۴۱: عطااله نیکخواه: جم ـ سالن تربیت بدنی ـ ۰۹۱۷۷۷۱۸۳۱۹

۴۲: جلیل باقری: جم ـ باشگاه ادب ـ ۰۹۱۷۷۷۰۴۸۰۶

۴۳-احمد بابایی پور: جم ـ سالن بسیج ـ ۰۹۱۷۱۷۸۹۱۷۰

۴۴-طیبه عبدالهی: بوشهر ـ بی سیم ـ سالن بسیج ـ ۰۹۱۷۵۵۲۳۱۲۰

۴۵- اصغر شهریاری: قلایی-سالن ورزشی آموزش و پرورش ۰۹۱۷۷۷۵۹۶۱۸

۴۶- علی عباسیان: سنگی سالن بسیج-۰۹۳۷۶۸۱۰۱۹۲

۴۷- ـ سیروس منصوری: شهر بنک ـ سالن تربیت بدنی ـ ۰۹۱۷۲۳۶۷۴۸۲

Print This Post
به اشتراک گذاری

برچسب ها:

نظرات کاربران

شما احتمالا وارد شده تا پیغامی بنویسید

تازه ترین اخبار