برگزاری دوره استاژ داوری

به گزارش سایت رسمی کونگ فوتوآ استان بوشهر یک دوره استاژ داوری برای داوران و مربیان در شهر بوشهر و در محل خانه کونگ فو در روز جمعه مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۳۱ برگزار میگردد.

حضور همه داوران و مربیان گرامی در این دوره الزامی می باشد.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment