IMG-20160725-WA0025

قائدی استاژ سنتی را مقدم تر خواندند ، عملکار اطلاعیه را انکار کرد!!!!!!

IMG-20160725-WA0025

به گزارش روابط عمومی کونگ فو توآ استان بوشهر آقای علی عباسیان مسئول کمیته بازرسی توآ استان تصریح کرد؛

ایشان ضمن ابراز رضایت کامل از روند مسابقات توآ درچهارده سنی اجازه خواستند تشکری ویژه داشته باشند از مسئول توآ استان استاد بنافی وکمیته مسابقات جناب حاجیدانی وهمه داوران ومربیان که باقانونمندی خاص توآ دراین دوره از مسابقات حضورداشتند.

ایشان همچنین افزودند این دوره از مسابقات در استان به بلوغ اجرایی خود رسیده بود و برای این رسیدن نیازمند به دادن هزینه هایی بودیم .

وی همچنین ادامه داد کمیته بازرسی به طور جد با افرادی که قصد تخلف یا دور زدن قانون و ورود را داشتند برخورد و آنها را به کمیته انضباطی معرفی کردواز دور مسابقات حذف نمود .
این کمیته که خود را مستلزم رعایت تمامی قوانین از سوی کمیته بازرسی توآ کشور می داند طبق تمامی قوانین مندرج در اطلاع رسانی های ارسالی به مربیان و هیئت داوران ،
تمامی شرکت کنندگان مسابقه را ملزم به رعایت قوانین توآ بدون پسوند و پیشوند بودند تا جایی که شصت نفر ازورزشکاران که درسبک های دیگر بودنداجاره ثبت نام داده نشد.
ایشان نظم و انضباط ورضایتمندی مربیان وشرکت کنندگان از سطح مسابقات را با بالاترین کیفیت توضیح دادند وهمه شهرستانها از نحوه برگزاری و رقابت ها اعلام رضایت نمودند.

گفتنی است برای اولین بار بود که این تعداد ورودی درمسابقات استانی حضور بهم رساندند که خودجای تقدیر دارد.

در این مسابقه شرکت کنندگان فقط و فقط از تنها رزم ملی ایرانی یعنی توآ بودند و از ورود هر سبکی « *خصوصا توآ سنتی* » جلوگیری بعمل آمد .

ایشان در پایان از تمامی مربیان و مسئولین شهرستانها خواستند قوانین کمیته بازرسی را برای مجموعه خود تشریح کنند تا با قوانین این کمیته آشنایی بیشتری داشته باشند همچنین در پایان از تمامی کسانی که همراهی و همکاری نموند کمال تشکر و قدردانی را داشتند ، حتی از آقای قائدی رئیس هیئت کونگ فو وهنرهای رزمی استان که طبق معمول حاضر به حضور در سالن مسابقات نشدند و دبیر ایشان جناب آقای عملکار که بی اطلاع بودن خود از این برنامه را بهانه کردندهرچند تمامی بزرگان کونگ فو استان رئیس هیئت های شهرستان ومربیان قهرمانان دراین مسابقات حضورداشتندولی ایشان استاژ تکنیک باتعداد اندک ازباشگاه خود را ترجیح دادند.

روابط عمومی کونگ فو توآ استان بوشهر ضمن تقدیر و تشکر از جناب عباسیان آرزوی موفقیت را برای تمامی توآ کاران مسئلت دارد.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment