برگزاری جلسه هماهنگی در شهرستان دشتستان

به گزارش روابط عمومی کونگ فو توآ استان بوشهر :

در یکی از فعالترین باشگاه های شهرستان دشتستان برگزار گردید؛

بنا به این گزارش آمده است : استاد اقدسی و بناری از اعضاء فعال شورای
فنی توآ استان در باشگاه خود آزمون تکنیک و ارتقاع شالبند را به همراهان
خود در یک جلسه هماهنگی انجام دادند .
گفتنی است در این جلسه هماهنگی ، خطوط یک تا سه توآ زیر نظر اساتید یاد
شده از سر گرفته شد و چهار نفر از همراهان توانستند حکم فنی وشالبند
دریافت نمایند.

One Response

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment