برگزاری استاژ و هماهنگی تکنیک های توآ در شهرستان کنگان

استاژ و هماهنگی تکنیک های توآ در شهرستان کنگان زیر نظر استاد احمدنژاد
صورت گرفت

به گزارش روابط عمومی کونگ فو توآ استان بوشهر :

حمیدرضا بنافی در این خصوص گفت: شهرستان کنگان در تمام زمینه ها یکی
از قطب های فعال کونگ فو توآ استان است و ارادت ما تا همیشه به آنها باقی
خواهدبود.
وی ادامه داد ، شهرستان کنگان با وجود استاد احمدنژاد پیشکسوت و رئیس
هیئت این شهرستان و جناب کمال محمدی مسئول سبک از مربیان جوان و پرانرژی
، با توجه به اتحاد و همدلی که در بین توآ کاران ایجاد کرده اند زمینه
را برای پیشرفت توآ فراهم نموده اند که جای تقدیر و تشکر دارد .

بنافی افزود : امروز استاژ و هماهنگی تکنیک های توآ زیر نظر استاد احمد
نژاد با حضور عضو شورای فنی استاد نجفی و تعدادی از قهرمانان کشوری صورت
گرفت . وی ادامه داد ، تمامی توآ کاران در فضایی کاملا صمیمی تمرینات خود
را از سر گرفتند که در پایان رضایت خود اعلام نموند و خواستار فراهم
نمودن چنین تمریناتی را در تمام شهرستانها شد .

در پایان بنافی از میزبانی همه توآ کاران این شهرستان و مسئول سبک جناب
محمدی که زحمت هماهنگی را بعهده داشتند تشکر نمود.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment