کونگ فو توآ استان بوشهر در هفته ای که گذشت

به گزارش روابط عمومی کونگ فو توآ استان بوشهر :

حمیدرضا بنافی تشریح کرد ؛ با توجه به هماهنگی های قبلی بامسئولین
شهرستانها در هفته ای که گذشت بنابراین شد که جلسات تمرین مشترک را به
میزبانی یکی از باشگاه های شهرستانها برگزار نماییم که بحمدالله صورت
گرفت.
اولین جلسه تمرینی را در باشگاه استاد رضا دریس ، زاهد علیپور و همچنین
علی کریمی درشهرستان بوشهر شر‌وع و چهارشنبه شب در شهرستان دشتستان با
حضور تمامی مربیان و باشگاه های فعال خاتمه یافت.

بنافی همچنین خاطرنشان کردند ؛ هدف از برگزاری تمرینات مشترک مربیان
تداوم بخشیدن به روابط صمیمی و اتحاد وهمدلی در جامعه توآ استان بوشهر و
تعامل باهمدیگر همچنین تبادل نکات فنی وتکنیکی مربیان و همراهان و
همبستگی توآ کاران میباشد.

استان بوشهر تنها استانی میباشد در کشور که رئیس هیئت استان وتمامی هیئت
های شهرستان در سطح استان و باشگاهای فعال در سبک توآ فعالیت دارند که
جای بسی خرسندی و افتخار دارد ، ولی متاسفانه حمایت از برنامه هایی که
در تقویم توآ استان به ثبت رسیده و صرفا جهت پیشرفت و ارتقاء فنی و
داوری تمامی مربیان را در پیش دارد توسط شخص رئیس هیئت استان عزل و
منتفی می گردند که جای بسی تاسف دارد.

ایشان ضمن تقدیر وتشکر از زحمات همه مربیان و پیشکسوتان استان بوشهر که
در راستای تحقق اهداف مجموعه و توآ کشور زحمت میکشند افز‌ود در این مدت
بسیاری از همراهان از باشگاه های مختلف ارتقاع درجه فنی یافته اند که در
تصویر با هم خواهیم دید

روابط عمومی کونگ فو توآ استان بوشهر

One Response

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment