برگزاری استاژ و آزمون فنی شالبند قهوه ای و مشکی در بخش بانوان


🔸 گواهی صدور این دوره برای دوره داوری و مربیگری می باشد .

به گزارش روابط عمومی انجمن توآ استان بوشهر

حمیدرضا بنافی مسئول توآ استان تشریح کرد : یکدوره استاژ و آزمون فنی و قهوه ای ویژه بانوان زیر نظر انجمن توآ کشور در استان برگزار می گردد .

لذا از همه مربیان خواهشمندیم لیست اسامی همراهان خود را جهت ثبت نام و حضور در ایندوره از استاژ و آزمون به نائب رئیس بانوان خانم طیبه عبدالهی ۰۹۱۷۵۵۲۳۱۲۰
یا دفتر مرکزی توآ استان تحویل دهید .

گفتنی است استاژ تکنیک های خط یک الی چهار کونگ فو توآ میباشد .
شایان ذکر است گواهی صادره این دوره از آزمون برای حضور در دوره مربیگری و داوری الزامی می باشد .

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment