توآ کاران استان بوشهر به ندای تجمع بیست هزار نفری بسیجیان مقتدرانه لبیک گفتند

حضور بیش از صدنفر توآ کار در دیدار با دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام

به گزارش روابط عمومی انجمن توآ استان بوشهر

حمیدرضا بنافی مسئول توآ استان تشریح کرد: با توجه به تجمع بیست هزار نفری بسیجیان در استادیوم ورزشی بوشهر برای دیدار با سردار محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، توآ کاران نیز مثل همیشه با حضور بیش از صد نفر توآ کار اقتدار خود را بار دیگر به نمایش گذاشتند.
در همین خصوص آقای فرزین رئیس محترم بسیج ورزشکاران استان تقدیر و تشکر خود را بطور خاص از توآ کاران استان بوشهر ابراز نمود.

روابط عمومی دفتر مرکزی انجمن توآ استان بوشهر

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment