شهرستان دشتستان میزبان مسابقات کشوری کونگ فو توآ می شود

در بخش آقایان، رده سنی نوجوانان و جوانان

به گزارش روابط عمومی انجمن کونگ فو توآ استان بوشهر
طی جلسه ای که بنافی مسئول توآ استان، اسفندیاری و بناری از مسئولین انجمن و هیئت شهرستان با آقای کمارج ریاست محترم اداره ورزش و جوانان شهرستان دشتستان داشتند مطرح شد: ابتدا بنافی در خصوص این میزبانی توضیحات کامل و جامعی رو خدمت آقای کمارج ارائه دادند و نیازهای یک میزبانی را بیان نمود.
کمارج نیز آمادگی خود را برای بهترین میزبانی در سطح کشوری اعلام نمود و ادامه داد، هزینه های جانبی، همچنین بهترین خوابگاه ها را در اختیار توآ کاران قرار خواهند داد.

بنافی، بناری و اسفندیاری ضمن توجه خاص کمارج به توآ کاران تعهد نمودند تمامی زمینه های یک میزبانی عالی را مهیا نمایند.

روابط عمومی دفتر مرکزی انجمن توآ استان بوشهر

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment