IMG-20181016-WA0008

در ادامه فعالیت های باشگاه های فعال استان بوشهر، گزارش تصویری از یکی از باشگاه های فعال دشتستان

باشگاه استاد اقدسی و بناری

به گزارش روابط عمومی انجمن کونگ فو توآ استان بوشهر

باشگاه اساتید اقدسی و بناری از قدیمی ترین و فعالترین باشگاه های شهرستان بوده و تا کنون قهرمانان زیادی را در بخش های مختلف پرورش داده و تقدیم استان نموده است.

در ادامه گزارش تصویری از جلسه تمرینی همراهان این باشگاه را تقدیم حضورتان می کنیم

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment