مسابقات کونگ فو شهرستان جم برگزار گردید

با حضور شهرستان های کنگان، جم، سیراف و بخش ریز

به گزارش روابط عمومی انجمن کونگ فو توآ استان بوشهر

بنا به این گزارش محمد کشاورز رئیس هیئت و مسئول انجمن توآ شهرستان جم گفت: با توجه به فعالیت های ورزشکاران در هفته تربیت بدنی شهرستان جم مراسمی را بصورت گسترده تر با حضور شهرستان های یاد شده برگزار نمود که با استقبال باشگاه های فعال همراه بود.
کشاورز ضمن تبریک هفته تربیت بدنی از حضور تمامی شرکت کنندگان، کمیته مسابقات ، داوران، و تدارکات و مسئولین شهرستان که با حضور خود باعث شدند مراسم به نحو شایسته تری برگزار شود صمیمانه تشکر نمود.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment