- انجمن کونگ فو توآ استان بوشهر - http://www.kfutoabu.ir -

اردوی تمرینی تیم منتخب بانوان هیئت کونگ فو رده نوجوانان برگزار گردید

اعزامی به المپیاد استعدادهای برتر

به گزارش روابط عمومی هیئت کونگ فو و هنرهای رزمی استان بوشهر
بنا به این گزارش؛ اردوی تمرینی تیم بانوان با حضور.خانم عبدالهی نائب رئیس هیئت کونگ فو ، خانم آمیان و مربیگری خانم ثریا سینا و رعنا رستمیان و راضیه شریفی برگزار گردید.

پس از پایان اردوی تمرینی مربیان و نائب رئیس رضایت کامل خود را از ورزشکاران شرکت کننده اعلام نمودند و موفقیت آنها در این اعزام را آرزو نمودند.

[1] [2] [3] [4]