معرفی رئیس هیئت کونگ فو شهرستان دیلم

به گزارش سایت رسمی کونگ فو توآ استان بوشهر طی ماههای اخیر شاهد مشکلاتی در سیستم مدیریتی هیئت کونگ فو  شهرستان دیلم بودیم که بعد از جلسات متعدد وتلاشهای زیاد آقای بهروزی رئیس هیئت کونگ فو استان آقای حمید رضا بنافی رئیس کمیته توآاستان وآقای صالحی فرد مسئول اداره ورزش وجوانان شهرستان دیلم آقای عباس رئوف بعنوان رئیس هیئت کونگ فو شهرستان دیلم معرفی گردید ضمن عرض تبریک به آقای رئوف جا دارد از آقای صالحی فرد جهت هماهنگی وهمکاری خوبشان تشکر وقدر دانی گردد.