گناوه

بیوگرافی جعفر نظامی

36

نام : جعفر نام خانوادگی : نظامی فرزند : – محل و تاریخ تولد : – مدت فعالیت : – مدارک فنی : – مسئول کونگ فو توآ شهرستان گناوه زیر نظر استاد قاسم عباسیانپور           ...

متن کامل »